Problematika starých výťahov, nástrahy a riziká admin 4. augusta 2022
Problematika starých výťahov, nástrahy a riziká

V jednom z minulých článkov sme písali o výťahu so smutnou minulosťou, kedy došlo v Bratislave k tragédii, ktorá si vyžiadala ľudské životy. V tomto príspevku Vám chceme priblížiť problematiku starých výťahov. Na čo si dávať pozor, ak máte ešte starý výťah?

Nedostatočné osvetlenie nástupišťa a kabíny

Možno sa Vám zdá zbytočné riešiť dostatočné osvetlenie na nástupišti, presnejšie povedané na prahu šachtových dverí. Ale len do chvíle, kým kvôli tomu niekto zakopne a stane sa úraz. Príčin môže byť veľa.  Prehliadnutý neporiadok, ktorý vo výťahu nechal niekto z cestujúcich pred vami, cez vlhkú podlahu na nástupišti alebo v kabíne až po to, že výťah zastaví nepresne (stačí len o pár cm).

Ďalšie nebezpečenstvo predstavujú rôzne predmety bežne uložené na schodiskách bytových domov (nábytok, bicykle, detské kočiare, kvetináče). V záujme nielen vlastnej bezpečnosti je dobré venovať pozornosť dostatočnému osvetleniu.

Zle nastavené alebo chýbajúce kabínové dvere

Pre cestujúcich je dôležité rozlišovať dva typy dverí:

– šachtové, na ktoré sa pozeráme z chodby

– kabínové, ktoré sa pohybujú s výťahom

Staré ručné šachtové dvere majú často jediný kontakt, ktorý overuje, že sú zatvorené a výťah sa môže bezpečne rozbehnúť. V praxi sa môže stať, že staršie dvere sa nedovrú, výťah sa nerozbehne a cestujúci sa snažia dvere „dotlačiť“. Pre niektorých cestujúcich je v takejto situácii výzvou zistiť, ako bezpečnostný systém obísť. O zásahu vandalov ani nehovoriac. Ide o veľmi nebezpečnú aktivitu, pretože pokiaľ sa im podarí uviesť tento kontakt mimo prevádzku, môže sa vo výnimočných prípadoch stať aj to, že otvoríte šachtové dvere a za nimi nebude výťah. Preto treba dohliadnuť na to, aby dvere neboli porušené a boli správne nastavené.

Stále sa môžeme stretnúť s výťahmi, ktoré kabínovými dverami vôbec nedisponujú. Sú ale veľmi dôležité, pretože chránia pasažierov a náklad pred kontaktom s čelnou stenou šachty pri jazde. V praxi ide napríklad i o to, aby do voľného priestoru nezapadli napríklad niektoré drobné prepravované veci.

Očiam cestujúcich skryté . . .

Zostáva celý rad tých najdôležitejších faktorov, na ktoré musia dohliadnuť profesionáli. Pri starých strojoch ide napríklad o prevodovky, ktoré majú dobre tesniť a nemá z nich tiecť olej.

Moderné výťahy bývajú bezprevodové a nemajú ani olejové náplne, údržba je teda o niečo jednoduchšia. Asi nikto nepochybuje o význame údržby bezchybného stavu obmedzovača rýchlosti a zachytávačov, ktoré zabraňujú nekontrolovanému pohybu kabíny, a ďalších bezpečnostných prvkov, ku ktorým patrí napríklad aj zariadenie na kontrolu preťaženia.

Pomerne banálnym rizikom sa môže zdať aj neporiadok v priehlbni výťahových šácht, v ktorých sa často ocitajú napríklad nechcené letáky a drobné odpadky. Opak je však pravdou. Tie sa môžu stať zdrojom požiaru.

Za poriadok je v tomto prípade zodpovedný prevádzkovateľom poverený servisný technik, pretože žiadny laik nemá do priehlbne prístup.

Nevykonané odborné prehliadky a skúšky

Výťah potrebuje súvislý odborný dohľad, a to kvôli tomu, aby prevádzkovateľ zabezpečil legislatívou požadované povinnosti, rovnako aj pre zaistenie bezpečnej prevádzky výťahu. Bezpečnostné predpisy pre prevádzku a servis výťahu sa rovnako riadia normami. Samozrejme nie je nutné, aby bol majiteľ odborníkom na výťahy, stačí si zvoliť profesionálnu servisnú organizáciu.

Váš výťah potom vo vopred daných časových intervaloch čaká napríklad odborná prehliadka alebo opakovaná úradná skúška.

Nepodceňujte starostlivosť o výťah

Ako už bolo povedané, zodpovednosť je na prevádzkovateľovi výťahu, ktorým býva vlastník domu, prípadne BD. Ten spravidla uzatvára zmluvu o servise so servisnou organizáciou a určuje aj kontaktné osoby, ktoré zaisťujú komunikáciu s touto organizáciou. Pri výťahoch je odporúčaná aj funkcia tzv. dozorcu výťahov, ktorým sa môže po preškolení stať aj laik. Jeho úlohou je potom prehliadka, počas ktorej kontroluje, či napríklad nie je viditeľne poškodená kabína,  správne otváranie a zatváranie dverí vo všetkých staniciach a pod.

Ideálne je, ak sú dôležité kontakty a informácie viditeľné priamo v kabíne výťahu. Neváhajte nahlásiť ak výťah zastaví o pár cm vyššie alebo nižšie, ale aj iné „prevádzkové“ záležitosti, týkajúce sa napríklad práve osvetlenia. Bezodkladne je potrebné hlásiť prípady, keď sa dvere zatvárajú zle alebo sa výťah nerozbehne na prvýkrát, či iné neštandardné správanie výťahu.

Riešením všetkých týchto problémov je určite výmena starého výťahu za nový. Je potrebné zabrániť nešťastným stratám na živote na miestach, kde čakáte bezpečie.