Výťahy pre telesne znevýhodnených admin 28. decembra 2021
Výťahy pre telesne znevýhodnených
Európska populácia starne a zvyšuje sa počet telesného postihnutia, vrátane postihnutia súvisiace so starnutím. V súčasnosti sa odhaduje tento počet ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie len v Európe na 80 miliónov. Aby aj títo ľudia nezaostávali a mohli sa aj naďalej kultúrne, sociálne a ekonomicky rozvíjať, bolo nutnosťou im sprístupniť priestory ako pre prácu tak i zábavu.
 
Vyrábame a dodávame výťahy pre osoby telesne znevýhodnené, ktoré sú plne prispôsobené osobám na vozíku, alebo zrakovo či sluchovo postihnutým spoluobčanom. Tieto výťahy musia splniť najprísnejšie požiadavky na priestor i na ovládanie výťahu.

0

Základné vlastnosti výťahov pre telesne znevýhodnených:
  • Výťahy by mali mať také rozmery, aby bolo osobám umožnené ľahko vchádzať a vychádzať z výťahu
  • Priestor pred výťahom by mal byť min. 1500x1500 mm
  • Ovládacie prvky v kabíne ľahko dosiahnuteľné pre osoby na vozíku
  • Tlačidlá vybavené Brailovým písmom
  • Splnené požiadavky na optickú, akustickú a hlasovú signalizáciu v kabíne výťahu a tiež pred vstupom do kabíny
  • Min. svetlá šírka dverí by mala byť 800 mm s dverami plno automatickými
  • Sedadlo v kabíne a jeho správna poloha voči tlačidlám
  • Dostatočné osvetlenie kabíny
  • U nepriechodných výťahov zrkadlo na zadnej stene pre lepšiu orientáciu vozíčkarov po nabehnutí do kabíny

Existujú tri základné rozmery výťahov poskytujúce rôznu úroveň prístupnosti a používania podľa priestorových a technických možností daného objektu.

Nosnosť 450 kg

Kabína je vhodná pre jedného používateľa na invalidnom vozíku.

Nosnosť 630 kg

Kabína je vhodná pre jedného používateľa na invalidnom vozíku so sprievodcom.

Nosnosť 1275 kg

Kabína je vhodná pre jedného používateľa na invalidnom vozíku a viac ostatných užívateľov. Tiež dovoľuje otáčanie vozíka v klietke.

Máte záujem o cenovú ponuku?