Výťahy bez strojovne admin 28. decembra 2021
Výťahy bez strojovne

LV GRUS | LV AVIUS | LV CETUS

Trend posledných rokov je znižovať náklady na výstavbu nových objektov. Tým vznikla potreba umiestniť výťah len do jedného priestoru, výťahovej šachty. Výťahový stroj, vrátane všetkého zariadenia strojovne, bol presunutý do šachty. Z toho dôvodu už priestor pre strojovňu nie je potrebný a môže byť využitý iným spôsobom.
 
Osobné trakčné výťahy bez strojovne s bezprevodovým strojom od firmy Ziehl-Abegg (Nemecko) spolu s frekvenčným meničom predstavujú úsporné energetické riešenie. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a komfortnými jezdnými vlastnosťami.
 
Rozmery výťahovej šachty sú navrhnuté tak, aby splnili normu STN EN 81-20, 81-50. Vieme, že niekedy nie je možné zo savebno – architektonických dôvodov dodržať tieto rozmery. V prípade zmenšených rozmerov horného a dolného dojazdu Vám vyjdeme v ústretý a rozmery upravíme podľa Vašich požiadaviek

0

Výťahy majú umiestnený stroj v hornej časti výťahovej šachty. Prístup k tomuto výťahovému stroju je zo strechy kabíny. Tento typ výťahu je veľmi výhodný pre realizáciu novej stavby a znamená veľkú úsporu v priestore a menšie náklady spojené s výstavbou výťahovej šachty a strojovne. Môžno ho tiež použiť aj pre modernizáciu výťahu.

Samotný výťah môže byť umiestnený v murovanej šachte alebo v oceľovej konštrukcii. Výťah v presklenej oceľovej konštrukcii navyše ponúka možnosť panoramatického výhľadu. 

Rozvádzač výťahu je umiestnený v skrini minimálnych rozmerov v blízkosti šachty. Ak by nastal priestorový problém a rozvádzač by nešlo umiestniť pri šachte, je moťné ovládacie prvky umiestniť do zárubní dverí a silovej časti do šachty vedľa motora. Všetky rozvádzače sú vybavené kamerovým systémom pre sledovanie výťahového stroja.

Snažíme sa čo najviac podporovať slovenský trh. Preto slovenský výrobca elektra bol jasná voľba. Vlastná výroba je samozrejmosťou. Výhodou je, že sa môžeme rýchlo prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Pripravili sme si pre Vás ucelenú radu výťahov bez strojovne. Rad LV AVIUS vhodný pre šachty podľa STN EN 81-20, sa splneným horným a spodným dojazdom. Rad LV GRUS pre výťahy do malého horného dojazdu a LV CETUS, výťahy s väčšou nosnosťou, vhodné do nemocnín a domov s opatrovateľskou službou.

Vybrali sme pre Vás najčastejšie typy výťahov

0

Máte záujem o cenovú ponuku?