Hydraulické výťahy admin 28. decembra 2021
Hydraulické výťahy

LV HYLEUS

Svoje nezastupiteľné miesto medzi výťahmi má nesporne aj hydraulický výťah. Princípom fungovania výťahu je doprava oleja pomocou agregátu (čerpadlá) do valca s piestom. Tlakom oleja sa piest pohybuje hore a s ním aj kabína. Pri vypúšťaní oleja z valca kabína klesá nadol.
 
Tento typ pohonu môže byť využitý pre osobné, nákladné, jedálenské a lôžkové výťahy. Je ideálny pre domáce výťahové plošiny alebo autovýťahy.
 
Tieto výťahy sú vhodné do murovaných, ale hlavne do presklených oceľových konštrukcií, kde svojou jednoduchou konštrukciou pôsobia vzdušne a neovplyvňujú celkový vzhľad. Pri použití presklenej výťahovej kabíny si môžete dopriať krásny výhľad pri jazde výťahom.
 
Strojovňa výťahu môže byť umiestnená prakticky kdekoľvek v dome, najlepšie do vzdialenosti 10 m od výťahovej šachty. Ak sa predsa len nenájde miesto pre strojovňu, možno agregát a rozvádzač umiestniť do samostatnej skrine.

0

Výhody/nevýhody tohto druhu výťahového systému
  • Nízke obstarávacie náklady
  • Umiestnenie strojovne prakticky kdekoľvek v dome
  • Pomerne vysoké náklady na prevádzku
  • Veľký príkon (3x vyššie ako u trakčného výťahu)
  • Kratšia životnosť oproti trakčným výťahom
  • Zdvih obmedzený na cca na 20 m
  • Nižšia rýchlosť vzhľadom na energetickú náročnosť

Vybrali sme pre Vás najčastejšie typy výťahov

0

Máte záujem o cenovú ponuku?