Evakuačné a lôžkové výťahy admin 21. decembra 2021
Evakuačné a lôžkové výťahy

LV CETUS

Lôžkové a evakuačné výťahy by mali spĺňať tie najvyššie nároky na kvalitu a bezpečnosť. Mali by byť spoľahlivé, aby v prípade núdze plnili svoju funkciu. Naša spoločnosť ponúka výťahy tej najvyššej kvality. Použité komponenty sú od preverených dodávateľov s dlhoročnou tradíciou.

Používame výťahové stroje vrátane frekvenčného meniča od nemeckého výrobcu Ziehl – Agegg. Riadenie výťahu je od slovenskej firmy TVRDEX. Táto kombinácia je 100% zárukou kvality.

0

Evakuačné výťahy
  • Výťahová kabína musí mať rozmery najmenej 1100 x 2100 mm a šírku vstupu 800 mm a zároveň musí byť z nehorľavých materiálov.
  • Výťah musí mať rýchlosť, aby čas jednej jazdy do najvyššie umiestneného podlažia nepresiahol 2,5 min.
  • Výťah musí umožniť zísť kabíne do určitej stanice buď impulzom automatického požiarneho hlásiča alebo privolaním kľúčovým spínačom, musí zostať vyradený z normálnej prevádzky a byť pripravený na evakuáciu.
  • Dodávka elektrickej energie musí byť z dvoch na sebe nezávislých zdrojov. Prepnutie na druhý napájací zdroj musí byť samočinný alebo zásahom stálej obsluhy. Výťah musí mať zaistenú dodávku el. energie najmenej po dobu 45 min.

Evakuačný výťah musí byť zriadený v objektoch:

S viac ako tromi nadzemnými podlažiami, v ktorých sa trvale alebo pravidelne zdržuje viac ako 10 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie alebo osôb neschopných samostatného pohybu

Pre obchod, ktorý má viac ako tri nadzemné podlažia s predajnými priestormi

Ubytovacích zariadení, ktoré majú viac ako tri nadzemné podlažia

Kde zdvih výťahu je väčší ako 45 m a je tam viac ako 50 osôb

Lôžkové výťahy

Lôžkové výťahy sú určené pre zariadenia nemocničnej starostlivosti, domy sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov, kde slúži na prepravu osôb, nemocničných lôžok, personálu a lekárskeho vybavenia.

0

  • Tieto výťahy sa vyznačujú veľkou kabínou pre ľahkú manipuláciu s lôžkom a širokými automatickými dverami. Vnútorné vybavenie je prispôsobené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
  • Steny kabíny sú obložené nárazovými lištami, ktoré bránia poškodeniu výťahu pri manipulácii s lôžkom.
  • Výťahy sú vybavené systémom prednostnej nemocničnej jazdy pre akútne prípady.
  • V prípade priechodného výťahu je ovládacie tablo s tlačidlami umiestnené pri oboch vstupoch do výťahu.
Máte záujem o cenovú ponuku?