Rekonštrukcie v panelových domoch admin 6. februára 2021
Rekonštrukcie v panelových domoch

LV CELES │ LV STORAX

Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich výťahov sa stala v dnešnej dobe už nutnosťou. Ide predovšetkým o bezpečnosť, spoľahlivosť a v neposlednom rade tiež o vzhľad a komfort.

0

Prečo ísť do modernizácie či rekonštrukcie?

Bezpečnosť je hlavným dôvodom, prečo modernizovať výťah. Nové normy a nariadenia zaisťujú tú najvyššiu možnú ochranu cestujúcich vo výťahu.

Spoľahlivosť nového zariadenia je ďalší z benefitov, ktoré prináša rekonštrukcia výťahu od Liftware výťahy s.r.o. Pravidelný servis, údržba a monitorovanie výťahu 24 hodín denne, 365 dní v roku výrazným spôsobom prispeje k zvýšeniu spoľahlivosti výťahu.

Jazdný komfort s frekvenčným meničom Vám zabezpečí presné zastavenie, čím odstránite jedno z najväčších bezpečnostných rizík. Cestujúci pri rozjazde a dojazde výťahu do stanice nepocíti ,,cuknutie“. V kombinácii s kvalitnými komponentami zaistíme tichší chod v porovnaní s pôvodným zariadením.

Bezbariérovosť je jedna z dôležitých výhod, ktorá vyplynie z rekonštrukcie. Vždy sa snažíme navrhnúť výťah tak, aby boli odstránené bariéry. Výťah by mal zastavovať na poschodiach pri bytoch alebo umožniť dojazd do pivníc. Ak to stavebné architektonické riešenie pôvodného domu umožní, je možné výťah urobiť ako priechodný a umožniť tak obyvateľom dostať sa aj na druhú stranu domu.

Nízka energetická náročnosť zariadenia je vždy našou prioritou. Kombinácia bez prevodového stroja a frekvenčného meniča s režimom spánku, LED osvetlením, frekvenčným riadením pohonu dverí dosiahnete úspory elektrickej energie až o 50%.

Legalizácia a prevádzkové riziká vyplývajúce z prevádzky pôvodného výťahu sú v plnej miere odstránené.

Čo Vám môžeme ponúknuť?
Návrh najvhodnejšieho technického riešenia
Prehliadku výťahu revíznym technikom
Spracovanie konkrétnej cenovej ponuky
Spracovanie podkladov ku ŠFRB
Spracovanie podkladov k stavebnému povoleniu (ohlásenie stavby)
Zaistenie statického posudku a požiarneho zabezpečenia stavby
Riešenie nového výťahu rešpektuje všetky platné normy, vyhlášky a nariadenia. U výťahu bude vykonaná skúška notifikovaným orgánom v rozsahu podľa STN EN 81-20, modul G a bude vypracovaný certifikát zhody. Po vydaní certifikátu zhody bude výťah označený CE a identifikačným číslom povereného orgánu a vydané vyhlásenie o zhode EÚ.
Máte záujem o cenovú ponuku?