Servis admin 21. januára 2022

Servis výťahov

NONSTOP | +421 948 930 992

Ponúkame
 • Pravidelnú preventívnu údržbu
 • Vyslobodenie uviaznutých osôb
 • Odstránenie porúch
 • Technická asistencia
 • Odborné prehliadky 
 • Plánované opravy
 • Odborné skúšky
 • Opakované úradné skúšky
 • Kontrolu funkčnosti zariadenia
 • Mazanie zariadení, doplnenie mazív
 • Čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt
 • Školenie objednávateľa
 • Poradenstvo
 • Servisné balíčky prispôsobené na mieru
 • Pohotovosť - NONSTOP 24 hodinový
 • Priaznivé ceny servisu
365 dní v roku, 24 hodín denne

Zaisťujeme novým aj existujúcim zákazníkom kvalitné servisné služby skúsenými servisnými pracovníkmi, 24h denne a 365 dní v roku.

0

Odstránenie porúch

V čo najkratšom čase odstránime alebo opravíme poruchy a efektívne vyriešime poruchy.

Pravidelný servis

Pravidelným servisom sa snažíme zabezpečiť maximálne využitie životnosti výrobkov, skvalitniť dojem a dosiahnuť stálych jazdných vlastností.