Výťahy v administratívnych budovách admin 20. decembra 2021
Výťahy v administratívnych budovách

Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich výťahov sa stala v dnešnej dobe už nutnosťou. Ide predovšetkým o bezpečnosť, spoľahlivosť a v neposlednom rade tiež o vzhľad a komfort.

Jedná sa o výťahy vo verejne prístupných budovách, ako sú úrady, školy, nemocnice, hotely a firmy.

0

  • Tieto verejne prístupné budovy by mali byť bezbariérové, prispôsobené osobám so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie, ľuďom na vozíku.
  • Nosnosti týchto výťahov je od 450 kg a dvere min. šírky 800 mm.
  • Nosnosti týchto výťahov je od 450 kg a dvere min. šírky 800 mm.
  • Tieto výťahy musia splniť náročné požiadavky ako na priestor, tak na ovládanie výťahu. Priestory pred výťahom musí byť dostatočne veľké, aby bol prístup k výťahu pohodlný.
  • Výťahy môžu byť v murovaných alebo oceľových konštrukciách. Výťah v presklenej oceľovej konštrukcii s presklenou kabínou môže byť pekný dizajnový prvok vo firmách a môže zvýšiť celkový dojem zákazníkov pri návšteve.
  • Ponúkame vám návrh, výrobu a montáž oceľových konštrukcií pre výťahy.
Máte záujem o cenovú ponuku?