Ako sa montuje výťah ? admin 22. júla 2022
Ako sa montuje výťah ?

Chceme Vám humornou formou priblížiť prácu, ktorá býva očiam skrytá.

V skutočnosti však ide o veľmi ťažkú a dôležitú prácu. Výťah musí byť predsa spoľahlivý a bezpečný.

Ak si stále nedokážete predstaviť jednotlivé kroky a postup montáže, snáď Vám pomôže video z vlastnej dielne.