Prednášali sme na seminári Technickej inšpekcie SR admin 17. februára 2023
Prednášali sme na seminári Technickej inšpekcie SR

Vážení zákazníci, obchodní partneri,

dňa 29. 9. 2022 sme sa zúčastnili seminára pracovníkov z oblasti zdvíhacích zariadení a výťahov organizovaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.

Boli sme požiadaní, aby sme prispeli prednáškou na tému, ktorá rezonuje v oblasti zdvíhacích zariadení. Na seminári mal za našu firmu prednášku Peter Polák, revízny technik, konateľ firmy LIFTWARE VÝŤAHY s.r.o. a hlavne erudovaný pracovník v tomto odbore.

Po predstavení firmy sme si danú problematiku rozdelili na dve hlavné témy:

Zodpovednosť dodávateľa výťahu za nakupované komponenty Kritickým bodom pri návrhu vhodného riešenia bezpečného a spoľahlivého výťahu s minimalizáciou nákladov na údržbu a servis je správne zvolená sústava komponentov.
Problematika predaja výťahov koncovým užívateľom Čo ostáva skryté zákazníkom.

V prednáške zazneli okrem iného témy:

– Hlavné faktory pri výbere a nákupe komponentov

– Čo ovplyvňuje zákazníka pri výbere dodávateľa výťahu

– Čo je skryté pred zákazníkom

– Stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby?

– Plocha výťahu a nosnosť

– Životnosť lán v závislosti na technickom riešení

Najviac diskutovaná téma bola životnosť lán v závislosti na technickom riešení a meraní rovnomerného napnutia lán na výťahoch. Bola to príležitosť, ako prispieť do diskusie témami, ktoré trápia dodávateľov a hlavne výrobcov výťahov. Snáď sa nám to podarilo.