LIFTWARE VÝŤAHY pre Vás ponúkajú niekoľko typov výťahov podľa Vašich potrieb.

vyberte si typ týťahu:

Bratislava

Lanové výťahy so strojovňou

Prešov

Lanové výťahy bez strojovne

Košice

Hydraulické výťahy

Šariš

Domáce výťahy

Ostrava

Malý nákladný výťah do skladov a prevádziek

Praha

Výťah do obmedzených priestorov

V prípade, že by sa naša ponuka nezhodovala s Vašou predstavou, neváhajte nás kontaktovať