Rekonštrukcia výťahu I. admin 16. februára 2022
Rekonštrukcia výťahu I.

Rozhodli ste sa zrekonštruovať výťah, vybrali ste firmu a vzhľad výťahu. Očakávate rýchlu montáž a perfektný výsledok.

Ale je to skutočne tak?

Najväčší zásah a úpravy sa týkajú strojovne. Vybrali ste si určite výťah väčších rozmerov, aby sa vám zlepšil komfort jazdy, a aj preprava objemnejších predmetov bude určite jednoduchšia. So zväčšením rozmerov kabíny súvisí aj zväčšenie nosnosti. To je dané normou pre výťahy STN EN 81-20. Čím väčší pôdorys kabíny, tým väčšia nosnosť.

Kabína bude pravdepodobne vyrobená z oceľových plechov a nové kabínové dvere zvýšia bezpečnosť pre cestujúcich. Všetky tieto zmeny vedú k zväčšeniu záťaže na stropnú dosku šachty – podlahu strojovne až o niekoľko stoviek kilogramov. Keď sa k tomu pripočíta zmena dispozície výťahu a v strojovni dôjde k vybúraniu nových prevádzacích otvorov pre laná, môže nastať problém.

Vybúraním nových otvorov sa prerušia oceľové výstuže v betónovej doske (podlahe) a stropná doska sa zoslabí. Inštaláciou novej technológie so zväčšenou záťažou ako pôvodná môže viesť v tom lepšom prípade k prasklinám a trvalej deformácii. Ako túto situáciu riešiť?

Na mieste je v rámci projektu výťahu vyjadrenie statika, ktorý stanovuje riešenie. Môže navrhnúť vystuženie podlahy tak, aby pôsobiace sily boli správne roznesené a stropná doska po zoslabení bola aj naďalej schopná prenášať dynamické rázy od výťahu.

Tento postup nie je pre všetky firmy samozrejmosťou a často sa môžete stretnúť s tým, že dochádza k neodborným zásahom bez akéhokoľvek riešenia od statika.

Čo povedať na záver? Výťah nie je len o cene a vzhľade kabíny, ale hlavne o bezpečnosti. Pri odovzdaní výťahu do prevádzky sa choďte pozrieť do strojovne, prezrite si vnútro šachty. Pýtajte sa, nechajte si predložiť doklady. Len tak docielite to, že Vám výťah bude slúžiť dlhé roky.

 

Nesprávne uloženie stroja

Nesprávne vykonané uloženie stroja v strojovni. Všetka váha novej technológie so zväčšenou nosnosťou je položená na zoslabenú stropnú dosku okolo nových otvorov.

Správne uloženie stroja

Správne uložená technológia výťahu. V mieste nových otvorov sa rošt motora nedotýka stropnej dosky a tak ju zbytočne nezaťažuje. Pätky roštu na koncoch nosníkov pôsobia na preklady budovy, ktoré zväčšené sily bezpečne prenesú.