Trakčné pohony

Trakčné pohony sú určené pre pohon lanových výťahov s protiváhou. Maximálny komfort jazdy je zaistený pomocou kvalitných výťahových strojov a frekvenčne riadeným pohonom.

Bezprevodové synchrónne pohony

Najdôležitejšou výhodou bezprevodových výťahových strojov je vyššia účinnosť pohonu spojená s nižšími nákladmi chodu na spotrebu elektrickej energie, tichší chod a zvýšenie dopravnej rýchlosti výťahu. Pre naše inštalácie používame bezprevodové výťahové pohony ZETATOP od renomovaného nemeckého výrobcu ZIEHL-ABEGG. Tento pohon ponúka všetky výhody moderného synchrónneho motora s permanentnými magnetmi. Je kompaktný a je možné inštalovať ho mnohými spôsobmi, aj do najmenších výťahových šácht. Kvalita jazdy a jej plynulosť je pri tomto type pohonu neprekonateľná. Certifikovaná brzda môže slúžiť ako bezpečnostný prvok proti nekontrolovanému a neúmyselnému pohybu kabíny. Spojením výťahu Liftware a pohonu ZETATOP získate najvyššiu možnú technickú úroveň Vášho výťahu.

Prevodové asynchrónne pohony

Výhodou prevodových strojov je nižšia nadobúdacia cena a jednoduchá náhrada za pôvodný pohon. Naopak ich nevýhodou je vyššia hlučnosť a vyššia spotreba elektrickej energie. Súčasťou pohonu je motor, prevodovka, dvojčinná brzda a trakčný kotúč.

Prevodový stroj

Bezprevodový stroj

Bubnové pohony

Bubnové výťahy sú výťahy bez protiváhy, nosné lano je navíjané na bubon prevodového stroja. Výhodou tohto pohonu je možnosť maximálneho využitia priestoru výťahovej šachty. Tento typ výťahu má vždy strojovňu, ktorú umiestňujeme nad, pod alebo za šachtu. Jej dominantou je bubon, do ktorého sa navíja lano. Bubnové výťahy sú vhodné predovšetkým do starších budov, kde šachty z bývalých svetlíkov neumožňujú inštálaciu dostatečne veľkej kabíny (napríklad pre prepravu kočiarov alebo invalidných vozíkov).

Hydraulické pohony

Zdvíhaciu silu hydraulického pohonu dodáva elektricky poháňané čerpadlo, ktoré dopravuje hydraulický olej do priamočiarého hydromotora pôsobiaceho priamo alebo nepriamo na kabínu. Výťahy s hydraulickým pohonom sú najčastejšie inštalované do objektov s dvoma až šiestimi stanicami s výškou zdvihu do 22 metrov a rýchlosťou maximálne 0,8 m/s. Ich výhodou je malá požiadavka na priestor a jednoduchá montáž. Strojovňu (hydraulický agregát) je možné umiestniť kdekoľvek v blízkosti šachty.