Výťah na Krosnianskej ulici v Košiciach

Medzi prvé dokončené výťahy tohto roku patria výťahy v Košiciach, na ulici Krosnianskej. Inštalované výťahy sú o nosnosti 550 kg, priechodné s plne automatickými dverami šírky 750 mm. Väčšiu šírku samočinne otváraných dverí určite ocenia mamičky s kočíkmi alebo nájomníci pri transporte objemnejších predmetov.

Nainštalovať dvere tejto šírky do úzkej šachty nebolo jednoduché. Boli kladené vysoké nároky na presnosť montáže a celé rozmeranie šachty. Posúďte sami, ako sa nám to podarilo.