Riadiaci systém

 

Ucelená rada riadiacich systémov výťahu  je výsledkom dlhodobého vývoja nášho hlavného partnera. Systém patrí ku svetovej technologickej špičke a svojich zákazníkov nachádza v Európe aj mimo nej. K hlavným benefitom patrí dlhodobá spoľahlivosť, funkcie zvyšujúce bezpečnosť a pohodlie osôb a predovšetkým autodiagnostika spolu s online monitoringom z kontrolného centra, zabezpečujúceho kvalitný servis a nízke náklady na chod servisu. Originálny rekuperačný systém umožňuje maximálne využitie energie a zaručuje nízke náklady na chod výťahového systému.

Nový riadiaci systém výťahu pre riadenie výťahu predstavuje súhrn hardvérových a softvérových produktov pre riadenie, monitoring a správu výťahu. Systém prináša najmodernejšie riešenie s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť a efektivitu chodu.

Kľúčové vlastnosti:

 • stýkačové / bezstýkačové prevedenie
 • číslo normy EN 81-20
 • absolútny pozičný systém
 • rýchla a jednoduchá montáž
 • komfortné nastavenie počet
 • staníc až 64
 • rýchlosť až 4m/s

Bezstrojovňový variant

 • rýchla a jednoduchá montáž
 • bezstýkačové prevedenie – tichý chod
 • minimálne nároky na stavebné úpravy
 • nízke náklady na chod výťahu

Strojovňový variant

 • klasické riešenie pre domy s výťahom so strojovňou
 • dobrý prístup pre servis
 • vhodné pre modernizáciu prevádzkovaných výťahov
 • sledovanie neoprávneného vstupu do strojovne