Priemyselné výťahy modernej doby

Väčšina ľudí vie, že výťah je dopravným prostriedkom používaným ako zdvíhacie zariadenie pre prepravu osôb alebo nákladov zvislým alebo šikmým smerom. Priblížme si kategóriu priemyselných výťahov uľahčujúcich prácu pri manipulácii v skladoch a logistických centrách. Výťahov, ktoré ponúkajú najvyšší možný komfort a spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy.

Priemyslené výťahy

Priemyselné výťahy majú rozhodujúci význam vo viacpodlažných priemyselných priestoroch, prípadne vykládkových rampách a riešia vertikálnu prepravu potrebných nákladov. Ich prevádzkovanie musí byt bezpečné, jednoduché a tiež ekonomické. Všetky použité montážne materiály aj jednotlivé komponenty sú zvyčajne nadpriemerne kvalitné a bez kompromisov spĺňajú platné medzinárodné normy a predpisy.

Kam možno výťahy inštalovať?

Výťahy možno úspešne inštalovať ako do existujúcich, tak i nových budov. Pracujú bez nutnosti inštalácie strojovne, kde je pohon umiestnený priamo na kabíne. Z toho vyplýva, že kompletnú obslužnosť skladu bez problémov vyriešime aj bez stavebných úprav a zásahov do existujúcich stavebných konštrukcií.

Ak je výťah navrhovaný do nových priemyselných priestorov, odporúča sa docieliť nulové prevýšenie plošiny. Veľkou výhodou týchto výťahov je ich variabilita. Pristavané podlažie nie je vôbec žiadny problém – jednoducho sa predĺži výška výťahu. Jednoduchou záležitosťou je aj presunutie výťahu na iné miesto podľa potreby.

Vyhovieme každému zákazníkovi

V bežnej praxi má každý zákazník špecifické požiadavky vychádzajúce z jeho konkrétnych potrieb a možností. Nie je sklad ako sklad, na čo sme pripravení a považujeme to za štandardnú situáciu bez toho, snažíme sa riešenie, ktoré nebude mať výrazný vplyv na predajnú cenu výťahov.

Bezpečnosť je prvoradá

Prevádzkovanie vyššie zmienených výťahov je bezpečné a jednoduché. Výťah môže bez akejkoľvek licencie obsluhovať osoba staršia ako 18 rokov. Všetky rizikové prvky (dvere, brány, rampy) sú istené elektromechanickým systémom zámkov. Výťahový systém má všetky potrebné bezpečnostné systémy s kvalitnými senzormi, ktoré zaistia včasnú reakciu a zastavenie v prípade neštandardnej situácie.

Dodávkou kvalitných a funkčných výťahov však nič nekončí. Veľmi dôležitý a nenahraditeľný je záručný a pozáručný servis, na ktorom si zakladáme.

Priaznivá cena, kvalitné a funkčné výťahové systémy, navyše, všetko je korunované kvalitným a rýchlym servisom – aj také sú Liftware výťahy.