Modernizácia a výmena výťahu

Výťahy väčšinou slúžia k spokojnosti ich užívateľov dlhé roky. Lenže každé zariadenie, teda aj výťah, musí spĺňať určité prevádzkové podmienky a tiež má obmedzenú životnosť, ktorá je určená normami a ďalšími predpismi. Podľa odborníkov však takmer polovica výťahov na Slovensku nároky platných noriem nespĺňa. Prichádza čas na výmenu výťahu.

Prečo modernizovať výťah?

K hlavným dôvodom modernizácie a/alebo výmene výťahov patrí:

 • odstránenie prevádzkových rizík podľa STN EN, a tým aj zvýšenie bezpečnosti prepravovaných osôb a servisných technikov na úroveň predpísanú v EÚ,
 • zvýšenie nosnosti a podlahovej plochy kabíny výťahu,
 • zlepšenie jazdných vlastností a jednoduchšie ovládanie výťahu,
 • nový a moderný dizajn.

Renomované výťahové firmy rady avizujú, že modernizácia výťahu je založená na rešpektovaní platných predpisov a noriem a na individuálnom prístupe k zákazníkovi. Sľubujú tým, že riešenie opráv a úprav je vždy šité na mieru danému výťahu tak, aby spĺňal nielen normy a predpisy, ale aj maximálnu funkčnosť.

Rozsah a priebeh modernizácie je nutné navrhnúť a naplánovať na základe:

 • inšpekčnej správy (zistených rizík),
 • aktuálneho stavu jednotlivých častí výťahu,
 • dostupných finančných prostriedkov,
 • dlhodobého plánu revitalizácie budovy.

Čo získate modernizáciu výťahu?

Modernizáciou výťahu získate:

 • priestrannejšiu kabínu výťahu,
 • väčšiu nosnosť výťahu,
 • širšie vstupné dvere,
 • vyšší komfort jazdy (frekvenčné riadenie pohonu výťahu),
 • presné zastavovanie v staniciach,
 • moderný dizajn výťahu,
 • odstránenie prevádzkových rizík (výťah spĺňa všetky požiadavky platných noriem).

Interiér kabíny je štandardne vyrábaný v jednoduchom antivandalnom, ale modernom a vkusnom prevedení. Kabína môže byť osvetlená pomocou bodových svetiel osadených v nosnom alebo podvesenom strope. Ktorýkoľvek diel interiéru kabíny možno pri poškodení jednoducho a lacno vymeniť. Na prianie zákazníka je možné vykonať dizajn kabíny výťahu podľa jeho požiadaviek.

Súčasťou modernizácie výťahu v oceľových šachtách je tiež výmena opláštenia šachty. Pletivo a drôtosklo je podľa platných noriem nevhodné opláštenie a je potrebné ho nahradiť plným materiálom s požadovanou pevnosťou a v nehorľavom prevedení. Vhodné a cenovo najprijateľnejšie riešenie je obloženie šachty doskami, ktoré je možné povrchovo upravovať maliarskym náterom.

Podľa rozsahu vykonanej modernizácie môže byť výťah klasifikovaný ako nový, zodpovedajúci všetkým požiadavkám noriem, vyhlášok a nariadení.

Výmena výťahu

Najrazantnejším krokom je pri modernizácii výťahu kompletná výmena za nový. Toto riešenie si síce vyžaduje väčšiu prvotnú finančnú investíciu, ale neskôr prináša celý rad výhod – docieli sa zhodnotenie budovy, zníži sa energetická a prevádzková náročnosť a zvýši sa jazdný komfort výťahu. S lepším jazdným komfortom súvisí napr. možnosť výmeny súčasného výťahu za priestrannejší, s väčšou prepravnou kapacitou. Tiež môže byť inštalovaný výťah inej technológie.

Výhodou výmeny výťahu je predovšetkým odstránenie všetkých rizík, nové zariadenie, plná záruka na celý výťah a v neposlednom rade aj minimalizácia nákladov na prevádzku, servis a údržbu výťahu.

Máme pre vás riešenie

V našej firme Liftware, ktorá sa zaoberá okrem dodávok nových výťahov aj modernizáciou výťahov v panelových a bytových domoch, ponúkame moderné výťahy obsahujúce všetky bezpečnostné riešenia. Modernizácie sú vykonávané „na kľúč“ – teda od demontáže a likvidácie starého výťahu až po dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky nového výťahu vrátane zaškolenia obsluhy a následného servisu. Navyše, stále ponúkame aj nezáväznú a bezplatnú bezpečnostnú a technickú analýzu vášho výťahu.