Ako správne vybrať výťah

Tŕpnete pri každom zvuku výťahu? Už ste unavení zo zdĺhavého trmácania starého výťahu vo vašom bytovom dome, ktorý navyše zastavuje tam, kde nemá? Dohodnite sa s ostatnými nájomníkmi alebo majiteľmi bytov a dajte váš starý výťah opraviť alebo vymeniť za nový.

Väčšina pôvodných výťahov na Slovensku už nezodpovedá dnešným štandardom, nespĺňajú normy Európskej únie a skrýva sa v nich celý rad nebezpečenstiev. Štatistiky úrazovosti výťahov hovoria jasne – staré výťahy sú nebezpečné, nespoľahlivé a esteticky nevyhovujúce, navyše pomalé a na podlažiach zastavujú nepresne.

Najväčšie bezpečnostné riziká starých výťahov spočívajú v absencii kabínových dverí, nepresnom zastavovaní výťahu na úrovni podlažia či v únave materiálu v rizikových oblastiach.

Nevyhovujúci stav výťahu

Väčšina výťahov v bytových či panelových domoch je v prevádzke približne 20 rokov. Ich aktuálny stav je rozhodne nedostačujúci. Odborníci tvrdia, že výťahy vyrobené pred rokom 1993 tieto normy nespĺňajú a nie je možné ich opraviť tak, aby boli odstránené všetky riziká. Preto nezostáva nič iné, len dosluhujúci výťah zmodernizovať alebo si zaobstarať nový výťah.

Zmodernizujte váš výťah včas

Každý vlastník alebo prevádzkovateľ výťahu nesie podľa platnej právnej legislatívy plnú zodpovednosť za spôsobilosť prevádzkovaného zdvíhacieho zariadenia a za jeho údržbu. V prípade vzniku akéhokoľvek úrazu, ujmy na zdraví alebo na majetku hrozí majiteľovi nevyhovujúceho výťahu súdne stíhanie.

Pravidelný servis výťahov

Prevádzka každého výťahu je podmienená zaistením odbornej servisnej služby a jeho pravidelnými kontrolami a revíziami. Uskutočňovanie prehliadok a servisu výťahov v prevádzke upravujú predpisy a normy STN. Výsledkom pravidelnej inšpekčnej prehliadky je správa, v ktorej sú uvedené všetky nedostatky výťahu.

Modernizácia alebo výmena výťahu

Medzi hlavné dôvody, prečo je nutné váš starý, dosluhujúci alebo často poruchový výťah vymeniť alebo zmodernizovať, patrí predovšetkým bezpečnosť prepravovaných osôb, spoľahlivosť, ale tiež jeho úspornosť pri prevádzke. Stále viac ako polovica výťahov (predovšetkým v bytových domoch) je v nevyhovujúcom stave a štatistika úrazovosti na týchto zariadeniach je alarmujúca.

Čo by vášmu novému výťahu nemalo chýbať?

Moderný a spoľahlivý výťah by mal byť samozrejmou súčasťou každého panelového domu. Nové výťahy by mali byť predovšetkým vybavené vnútornými dverami, špeciálnym brzdiacim systémom alebo telefonickým prepojením s nepretržitou službou pre prípad, že by vo výťahu niekto uviazol. Nové bezpečnostné prvky ako kabínové dvere a nehorľavé materiály eliminujú riziká pri prevádzke výťahu.

Okrem bezpečnosti musia osobné výťahy plniť tiež svoju základnú funkciu, teda spoľahlivo prepravovať cestujúcich. Súčasťou moderných výťahov sú tiež priestrannejšie kabíny, ktoré poskytujú viac pohodlia osobám s detským kočíkom či hendikepovaným osobám. Ďalším pozitívom moderných výťahov je tiež estetický vzhľad. Dnes máte na výber zo širokej ponuky materiálov a typov, ktoré vytvoria veľmi príjemné prostredie.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre modernizáciu výťahu, je potrebné starostlivo vybrať dodávateľa a montážnu firmu. Obráťte sa na odbornú výťahársku firmu preverenú referenciami, ktorej skúsenosti sú zárukou skvelého výsledku a vašej dlhoročnej spokojnosti.